naboor bliver til nabohjælp.dk

Gå til nabohjælp.dk >>

Hos Naboor er vi meget stolte over at kunne offentliggøre, at vi har indgået en aftale med Trygfonden om levering og drift af et IT-system til nabohjælp i Danmark. Trygfonden har efterfølgende valgt at donere vores produkt til Det Kriminalpræventive Råd til brug for deres nabohjælpsprojekt, der går i luften den 26. november 2012.

Det betyder, at www.naboor.dk bliver lukket ned i Danmark, Grønland og på Færøerne den 26. november 2012. Samtidig har alle vores brugere fået mulighed for at blive flyttet over på Det Kriminalpræventive Råds nye hjemmeside www.nabohjælp.dk. Fra den 26. november 2012 og frem har alle personer med en husstand i Danmark mulighed for at benytte dette nabohjælpssystem. www.nabohjælp.dk indeholder den samme gratis online nabohjælpsservice, som kendes fra www.naboor.dk. Siden vil altså ligesom naboor.dk være en smart måde at sætte nabohjælpen i system på, der hjælper dig og dine naboer med at forebygge indbrud.

Hos Naboor har vi nu endt den rejse, som begyndte i starten af 2011, hvor vi første gang kontaktede Trygfonden. Vores vision har hele tiden været at levere et produkt, der rent faktisk sænker kriminalitetsniveauet i Danmark, og med alle de positive tilbagemeldinger og konkrete succeshistorier, vi har fået fra vores brugere, ved vi i dag, at vi har verdens bedste nabohjælpssystem. Vi vil derfor gerne rette en meget stor tak til vores mange tusinde brugere, der har bidraget til udviklingen af det stærke produkt, som vi står med i dag.

Vores nabohjælpssystem kunne ikke være landet i bedre hænder end hos Det Kriminalpræventive Råd og politiet, der nu vil bruge systemet til at forebygge indbrud i Danmark.

Naboor vil fremadrettet stå for drift og vedligeholdelse af www.nabohjælp.dk i tæt samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd. Samtidig vil vi bruge al vores energi og erfaring på at udbrede vores produkt i udlandet på www.naboor.com, som vi åbner op i nær fremtid. Vi glæder os nu til at hjælpe med at forebygge indbrud og bringe naboer sammen i resten af verden.

På vegne af Naboor-teamet

Ole Rich Henningsen, stifter